Monday, 16 April 2012

ಭ್ರೂಣ


ಹೆಣ್ಣು ಅಬಲೆಯಲ್ಲ
ಹೆಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಮನೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲ
ದೈವೀ ಸ್ವರೂಪ ಹೆಣ್ಣು
ಅವಳ ಇರುವಿಕೆಯಿಂದ ನಾಟದು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಕಣ್ಣು

ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಸಾರ ಅಲಂಕೃತ ಹೆಣ್ಣಿನಿಂದ
ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಬಾಳಬಹುದು ಸುಖನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ
ಆಕೆ ಛಲಗಾತಿ ಸಾಧಕಿ ದಿಟ್ಟೆ
ನವವಧುವಿನಿಂದ ಹಸುಗೂಸು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವ ಹೊಟ್ಟೆ

ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಡದಿ ಸುಖಸಂಸಾರದ ಆಗರ
ಸುಸ್ತು ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವಳ ಒಂದು ನಗೆ ಆಗುವುದು ಮನ ಹಗುರ
ತಾಯಿಯ ಕರುಳಕುಡಿ ಹೆಣ್ಣೆಂದರೆ ಕೊಲ್ಲುವಿರೇಕಣ್ಣ?
ಗಂಡು ಹಡೆಯಲು ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯೇ ಬೇಕಲ್ಲಣ್ಣ!

No comments:

Post a Comment